martedì 19 ottobre 2010

postgresql : dump and restore

backup: pg_dump nomedb > nomefile.sql

restore: psql nome_nuovo_db < nomefile.sql &>err

tail -f err

Nessun commento: